God kommunikation og ingen bindinger

Webman har flotte anmeldelser på trustpilot

Betaling af hjemmeside og webshop

Ved henvendelse hos Webman indledes typisk en dialog omkring produktets design.

Når kunden godkender planen for et samarbejde med Webman, udstedes en faktura på 50% af det aftalte beløb.

Når kunden har modtaget udkastet, udstedes sidste faktura på de resterede 50% af det aftalte beløb. Herefter retter vi til sammen. 

Der ydes kunden en 7-dages frist for betaling, regnet fra den dato, hvor fakturaen er udstedt.

Overskrides fristen for betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr./pr 10. Dag. På dag nr 20 påregnes yderligere kompensationsgebyr og renter.

Levering af hjemmeside og webshop

Webman bestræber sig altid på at levere et tilfredsstillende produkt på det aftalte tidspunkt.

Skulle Webman mod forventning være skyld i forsinkelse af produktet, kan Webman ikke holdes erstatningsansvarlig for kundens eventuelle manglende indkomst heraf.

Når leveringen er gennemført, er kunden ejer af produktet. Dette skal forstås således, at ønsker kunden efter leveringen at benytte andre udbyderes ydelser til videreudvikling, rådgivning etc. står dette kunden frit for.

At kunden ejer produktet skal derimod ikke forstås således, at Webmans unikke design kan plagieres.

Fortrydelsesret

Hos Webman er der jf. ovenfor ved idéudviklingens start en længere dialog omkring designet af produktet.

Når kunden har godkendt samarbejdet og modtaget første faktura, hvilket som regel altid vil foregå skriftligt, bortfalder kundens fortrydelsesret.

Yderligere betingelser

I den indledende dialog vil kunden som oftest have ønsker om materialer, som skal vises på kundens hjemmeside såsom billeder, video, tekster etc.

Viser det sig efterfølgende, at kunden ikke har haft det nødvendige ejerskab eller den påkrævede rettighed til disse materialer, kan Webman ikke gøres erstatningsansvarlig for dette.