Handelsbetingelser ved køb af ydelser hos Webdesigner18 v/Nicholas Gotfredsen

Betaling

Ved henvendelse hos Webdesigner18 indledes typisk en dialog omkring produktets design.

Når kunden godkender planen for et samarbejde med Webdesigner 18, udstedes en faktura på 50% af det aftalte beløb.

Når det endelige produkt ligger klar, udstedes endnu en faktura på de resterede 50% af det aftalte beløb.

Der ydes kunden en 10-dages frist for betaling, regnet fra den dato, hvor fakturaen er udstedt.

Overskrides fristen for betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr./pr 7. Dag.

 

Levering

Webdesigner18 bestræber sig altid på at levere et tilfredsstillende produkt på det aftalte tidspunkt.

Skulle Webdesigner18 mod forventning være skyld i forsinkelse af produktet, kan Webdesigner18 ikke holdes erstatningsansvarlig for kundens eventuelle manglende indkomst heraf.

Når leveringen er gennemført, er kunden ejer af produktet. Dette skal forstås således, at ønsker kunden efter leveringen at benytte andre udbyderes ydelser til videreudvikling, rådgivning etc. står dette kunden frit for.

At kunden ejer produktet skal derimod ikke forstås således, at Webdesigner18s unikke design kan plagieres.

 

Fortrydelsesret

Hos Webdesigner18 er der jf. ovenfor ved idéudviklingens start en længere dialog omkring designet af produktet.

Når kunden har godkendt produktets design, hvilket som regel altid vil foregå skriftligt, bortfalder kundens fortrydelsesret.

 

Yderligere betingelser

I den indledende dialog vil kunden som oftest have ønsker om materialer, som skal vises på kundens hjemmeside såsom billeder, video, tekster etc.

Viser det sig efterfølgende, at kunden ikke har haft det nødvendige ejerskab eller den påkrævede rettighed til disse materialer, kan Webdesigner18 ikke gøres erstatningsansvarlig for dette.

Kunden afholder selv eventuelle domæne, hosting eller lignende gebyrer efter gennemført levering.

Facebook Annoncering løfter din forretning

Her kan målrettes specifikke målgrupper, såsom personer der allerede har besøgt jeres website, personer der har interageret med jeres opslag på Facebook, for ikke at tale om målretninger mod alder, køn, geografi osv.
 
Det helt smarte ved facebook annoncer er kopi målgrupper. 
 
Her kan tages alle de personer der har besøgt jeres hjemmeside, og opholdt sig f.eks 5+ minutter. De er altså virkelig interesserede. Så laver Facebook selv en profil på hvordan den gennemsnitslige person ud fra disse data ser ud. Og leverer derefter annoncer med den samme person-profil, til alle andre i landet. Det er smart!
Luk menu